Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm trang phục làm việc năm 2019 Mua sắm trang phục làm việc năm 2019 Chào hàng cạnh tranh Từ 14:40 16-09-2019
đến 10:00 26-09-2019
đến 10:00 26-09-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.BS1.2019-GS: Giám sát thi công xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX Long Mỹ Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 13:15 21-06-2019
đến 14:00 11-07-2019
đến 14:00 11-07-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.BS2.2019-GS: Giám sát thi công xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Châu Thành, Châu Thành A, TX Ngã Bảy và TP. Vị Thanh Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 13:15 21-06-2019
đến 14:00 11-07-2019
đến 14:00 11-07-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 41: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 40: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 39: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 38: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 37: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 35: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 36: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 34: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Mua sắm máy tính để bàn Trang bị máy tính để bàn cho đội QLVHLĐCT chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) Từ 18:00 11-06-2019
đến 9:00 16-06-2019
đến 9:00 16-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Mua ống cống các loại Mua sắm vật tư cho các công trình xóa hộ câu phụ năm 2019 chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) Từ 18:00 11-06-2019
đến 9:30 16-06-2019
đến 9:30 16-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 33: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:20 14-06-2019
đến 14:00 25-06-2019
đến 14:00 25-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.BS1.2019-XL: Thi công xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX Long Mỹ Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 10:00 12-06-2019
đến 14:00 24-06-2019
đến 14:00 24-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.BS2.2019-XL: Thi công xây lắp công trình Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Châu Thành, Châu Thành A, TX Ngã Bảy và TP. Vị Thanh Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 10:00 12-06-2019
đến 14:00 24-06-2019
đến 14:00 24-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang Máy phát điện dự phòng 3 pha 12,5kVA phục vụ sản xuất kinh doanh Mua sắm máy phát điện dự phòng 3 pha 12,5kVA phục vụ sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 10-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang Thiết bị đo PD online tủ hợp bộ phục vụ sản xuất kinh doanh Mua sắm thiết bị đo PD online tủ hợp bộ phục vụ sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 10-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang Trang bị màn hình LCD lớn hiển thị hệ thống SCADA Trang bị màn hình LCD lớn hiển thị hệ thống SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 10-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
đến 14:00 21-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm cáp quang mạch vòng hệ thống SCADA các trạm 110kV tỉnh Tây Ninh Cáp quang mạch vòng hệ thống SCADA các trạm 110kV tỉnh Tây Ninh Chào hàng cạnh tranh Từ 18:17 05-06-2019
đến 10:00 18-06-2019
đến 10:00 18-06-2019
Xem
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif