Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Tư vấn “Khảo sát lập BCKTKT – thiết kế bản vẽ thi công xây dựng” công trình Xây dựng nhà kho Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Vĩnh Long Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 8:00 22-03-2019
đến 8:30 15-04-2019
đến 8:30 15-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Ngầm hoá lưới điện trung hạ thế trên tuyến đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 8:45 21-03-2019
đến 9:00 03-04-2019
đến 9:00 03-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Thiết bị wifi chuyên dụng (gói 5) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 20-03-2019
đến 14:00 01-04-2019
đến 14:00 01-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Thiết bị nâng cấp hệ thống truyền dẫn lên 10 Gbps (gói 6) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 20-03-2019
đến 14:00 01-04-2019
đến 14:00 01-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Xe tải 650kg (gói 7) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 20-03-2019
đến 14:00 01-04-2019
đến 14:00 01-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Xe nâng người chuyên dùng (gói 8) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 20-03-2019
đến 14:00 01-04-2019
đến 14:00 01-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Hình nhân điện tử (gói 1) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 19-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Bản quyền Firewall (gói 2) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 19-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Máy Photocopy (gói 3) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 19-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Camera quan sát (gói 4) Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Từ 7:00 19-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
đến 14:00 29-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Đầu tư xây dựng các đường dây trung hạ thế và TBA khu vực huyện Tam Bình, Vũng Liêm, Bình Tân, Trà Ôn và Thị xã Bình Minh năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 14:30 18-03-2019
đến 9:00 01-04-2019
đến 9:00 01-04-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Đầu tư xây dựng các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 14:30 18-03-2019
đến 8:30 01-03-2019
đến 8:30 01-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Thi công xây lắp, công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Trà Cú. Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Trà Cú Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 7:00 18-03-2019
đến 9:00 29-03-2019
đến 9:00 29-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các huyện Cầu Kè, Càng Long Sửa chữa lưới trung, hạ áp khu vực huyện Càng Long năm 2019; Sửa chữa lưới trung, hạ áp khu vực huyện Cầu Kè năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 7:00 14-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm dụng cụ sửa chữa điện nóng, thiết bị đo lường. Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Chào hàng cạnh tranh Từ 8:46 11-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm trang thiết bị an toàn Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Chào hàng cạnh tranh Từ 15:54 11-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
đến 10:00 25-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Chào hàng cạnh tranh Từ 14:45 04-03-2019
đến 10:00 18-03-2019
đến 10:00 18-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm các trang thiết bị PCCC Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Chào hàng cạnh tranh Từ 14:47 04-03-2019
đến 10:00 18-03-2019
đến 10:00 18-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.2019-XL Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 17:00 08-03-2019
đến 9:00 20-03-2019
đến 9:00 20-03-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.2019-XL-T: Thi công xây lắp các công trình. Lô 1: Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy. Lô 2: Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Châu Thành A, Thành phố Vị Thanh. 1. Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy; 2.Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Châu Thành A, Thành phố Vị Thanh. Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 17:00 08-03-2019
đến 9:00 20-03-2019
đến 9:00 20-03-2019
Xem
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif