Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 30: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2018) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2018) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 7:00 24-08-2018
đến 14:00 05-09-2018
đến 14:00 05-09-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 29: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông và TX Hồng Ngự - gồm 2 phần thầu - Phần thầu 1: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2018); Phần thầu 2: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TX Hồng Ngự (năm 2018). Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông và TX Hồng Ngự (năm 2018) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 7:00 24-08-2018
đến 14:00 05-09-2018
đến 14:00 05-09-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 27: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018). Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 7:00 24-08-2018
đến 14:00 05-09-2018
đến 14:00 05-09-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 36: Cải tạo lưới trung, hạ thế nhánh rẽ Cầu Bắc – Long Hồi (từ trụ 3/2A-3/12A), TP Cao Lãnh. Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 474TH (từ trụ 1- 61). Chào hàng cạch tranh rút rọn Từ 7:00 17-08-2018
đến 14:00 22-08-2018
đến 14:00 22-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Mua máy tính trạm Trang bị máy tính phục vụ công tác triển khai CMIS 3.0 Chào hàng cạnh tranh Từ 9:00 15-08-2018
đến 10:00 22-08-2018
đến 10:00 22-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế khu vực huyện Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh năm 2018 (đợt 2) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 8:00 17-08-2018
đến 9:00 27-08-2018
đến 9:00 27-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm và Thành phố Vĩnh Long năm 2018 (đợt 2) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 8:00 17-08-2018
đến 8:30 27-08-2018
đến 8:30 27-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.2018-VTTB-1: Cung cấp thiết bị LA, FCO, MCCB 1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 08-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang ĐTXD.2018-VTTB-2: Cung cấp thiết bị LA, FCO, MCCB 1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 08-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Hậu Giang Máy thử cao áp 1 chiều Mua sắm máy thử cao áp 1 chiều Đấu thầu rộng rãi qua mạng Từ 14:30 08-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
đến 14:30 20-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu NTTC đợt 1 năm 2018 Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu NTTC đợt 1 năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 8:00 27-07-2018
đến 9:00 10-08-2018
đến 9:00 10-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Trà Vinh Cáp quang thuộc DA Cáp quang kết nối Trà Vinh - Cầu Ngang; Trà Vinh - Trà Cú Mua sắm Cáp quang kết nối Trà Vinh - Cầu Ngang; Trà Vinh - Trà Cú Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) Từ 7:00 27-07-2018
đến 14:00 07-08-2018
đến 14:00 07-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 22: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch tuyến 478SH và 480SH (từ trụ 48-76). Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch tuyến 478SH và 480SH (từ trụ 48-76). Chào hàng cạnh tranh Từ 9:00 27-07-2018
đến 9:00 07-08-2018
đến 9:00 07-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 21: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018 bổ sung). Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018 bổ sung). Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 27-07-2018
đến 9:00 07-08-2018
đến 9:00 07-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 19: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực TP Cao Lãnh (năm 2018 bổ sung). Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực TP Cao Lãnh (năm 2018 bổ sung) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:30 27-07-2018
đến 9:00 07-08-2018
đến 9:00 07-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Ampe kìm các loại Mua sắm thiết bị đo phục vụ nhu cầu SXKD Chào hàng cạnh tranh rút gọn Từ 9:30 27-07-2018
đến 10:00 01-08-2018
đến 10:00 01-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Thi công xây dựng Đầu tư xây dựng các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh năm 2018 Chào hàng cạnh tranh Từ 8:00 30-07-2018
đến 9:00 06-08-2018
đến 9:00 06-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua giấy in nhiệt để in biên nhận tha nh toán tiền điện bằng máy in Bluetooth trong 6 tháng cuối năm 2018 Mua giấy in nhiệt để in biên nhận tha nh toán tiền điện bằng máy in Bluetooth trong 6 tháng cuối năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 0:00 18-07-2018
đến 10:00 02-08-2018
đến 10:00 02-08-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Vĩnh Long Nhân công xây lắp Xây dựng đường dây hạ thế xóa hộ câu phụ khu vực huyện Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh năm 2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn Từ 7:30 20-06-2018
đến 8:30 02-07-2018
đến 8:30 02-07-2018
Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2018 Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 16:00 13-07-2018
đến 11:00 27-07-2018
đến 11:00 27-07-2018
Xem
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif