Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Phát triển lưới điện đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Vũng Liêm, Thị xã Bình Minh và Thành phố Vĩnh Long năm 2018 Tư vấn giám sát Đầu tư xây dựng năm 2018. Tự thực hiện 23-05-2018 Tự thực hiện
Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2018 Phụ kiện lưới điện các loại Sản xuất kinh doanh năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước 20-04-2018 trọn gói
Mua sắm tủ tụ bù hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2018 Tủ tụ bù hạ thế 3P Đầu tư xây dựng năm 2018 chào hàng cạnh tranh rút gọn 04-05-2018 trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2018 (Gói 18) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) 29-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cấp điện khu vực thành phố Trà Vinh năm 2018 (Gói 12) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 28-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cấp điện khu vực huyện Trà Cú (Gói 14) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 28-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cải tạo, nâng cấp nhánh 3 pha Định An (Gói 19) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 28-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cấp điện khu vực thị xã Duyên Hải năm 2018 (Gói 17) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 28-05-2018 Trọn gói
Cấp điện Cồn An Lộc, xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện Cồn An Lộc, xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (Gói thầu số 05) Đầu tư xây dựng năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-06-2018 Trọn gói
Cấp điện cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (Gói thầu số 06) Đầu tư xây dựng năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-06-2018 Trọn gói
Mua giấy in nhiệt cho công tác in biên nhận tiền điện và biên nhận chiết tính Giấy in nhiệt Sản xuất kinh doanh năm 2018 chào hàng cạnh tranh rút gọn 02-04-2018 trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2018 Sứ và phụ kiện sứ các loại Sản xuất kinh doanh năm 2018 Chào hàng cạnh tranh 20-04-2018 trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện khu vực huyện Càng Long năm 2018 (Gói 13) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 25-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Cấp điện theo yêu cầu cử tri khu vực thị xã Duyên Hải năm 2018 (Gói 21) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 25-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện khu vực huyện Duyên Hải năm 2018 (gói 16) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 21-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện phục vụ trồng thanh long khu vực huyện Càng Long năm 2018 (Gói 20) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 23-05-2018 Trọn gói
Đầu tư xây dựng năm 2018 – Phần lưới và trạm Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình cấp điện khu vực huyện Châu Thành năm 2018 (Gói 15) Đầu tư xây dựng năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 22-05-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Cáp điện các loại (gói 1) Vốn ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 21-05-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Giáp níu các loại (gói 2) Vốn ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 21-05-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ thế các loại (gói 4) Vốn ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước 25-05-2018 Trọn gói
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif