Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
công trình Xây dựng nhà kho Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Vĩnh Long Tư vấn “Khảo sát lập BCKTKT – thiết kế bản vẽ thi công xây dựng” ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-04-2019 trọn gói
Ngầm hoá lưới điện trung hạ thế trên tuyến đường Trưng Nữ Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long Thi công xây dựng ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-03-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị wifi chuyên dụng (gói 5) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 01-04-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị nâng cấp hệ thống truyền dẫn lên 10 Gbps (gói 6) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 01-04-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Xe tải 650kg (gói 7) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 01-04-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Xe nâng người chuyên dùng (gói 8) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 01-04-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Hình nhân điện tử (gói 1) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 29-03-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Bản quyền Firewall (gói 2) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 29-03-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Máy Photocopy (gói 3) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 29-03-2019 Trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh Camera quan sát (gói 4) Vốn ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) 29-03-2019 Trọn gói
Đầu tư xây dựng các đường dây trung hạ thế và TBA khu vực huyện Tam Bình, Vũng Liêm, Bình Tân, Trà Ôn và Thị xã Bình Minh năm 2019 Thi công xây dựng Vốn vay thương mại và đối ứng của EVN SPC Đấu thầu rộng rãi trong nước 14-03-2019 trọn gói
Đầu tư xây dựng các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Long Hồ, Mang Thít và Thành phố Vĩnh Long năm 2019 Thi công xây dựng Vốn vay thương mại và đối ứng của EVN SPC Đấu thầu rộng rãi trong nước 14-03-2019 trọn gói
Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Trà Cú Thi công xây lắp, công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Trà Cú. Sửa chữa lớn năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-03-2019 Trọn gói
Sửa chữa lưới trung, hạ áp khu vực huyện Càng Long năm 2019; Sửa chữa lưới trung, hạ áp khu vực huyện Cầu Kè năm 2019 Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các huyện Cầu Kè, Càng Long Sửa chữa lớn năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 14-03-2019 Trọn gói
Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Mua sắm dụng cụ sửa chữa điện nóng, thiết bị đo lường. Sản xuất kinh doanh năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 11-03-2019 Trọn gói
Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Mua sắm trang thiết bị an toàn Sản xuất kinh doanh năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 11-03-2019 Trọn gói
Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân Sản xuất kinh doanh năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 04-03-2019 Trọn gói
Mua sắm trang thiết bị PCCC, an toàn, đo lường, thi công và bảo vệ cá nhân năm 2019 Mua sắm trang thiết bị thi công công trình Sản xuất kinh doanh năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 11-03-2019 Trọn gói
Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ ĐTXD.2019-XL Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-02-2019 Trọn gói
1. Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy; 2.Xây dựng đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Châu Thành A, Thành phố Vị Thanh. ĐTXD.2019-XL-T: Thi công xây lắp các công trình. Lô 1: Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy. Lô 2: Thi công xây lắp công trình thuộc huyện Châu Thành A, Thành phố Vị Thanh. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 12-03-2019 Trọn gói
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif