Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Điện lực Bình Tân Thi công xây dựng ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-07-2019 Trọn gói
Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Điện lực Bình Tân Tư vấn - Giám sát ĐTXD năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước 01-08-2019 Trọn gói
Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX Long Mỹ ĐTXD.BS1.2019-GS: Giám sát thi công xây lắp công trình Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 12-06-2019 Trọn gói
Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Châu Thành, Châu Thành A, TX Ngã Bảy và TP. Vị Thanh ĐTXD.BS2.2019-GS: Giám sát thi công xây lắp công trình Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 12-06-2019 Trọn gói
Mua sắm vật tư cho các công trình kéo cáp quang năm 2019 từ Điện lực Bình Minh – Điện lực Bình Tân và cho hệ thống điều khiển xa Công ty điện lực Vĩnh Long – TBA 110kV Cổ Chiên Mua cáp quang và phụ kiện các loại đầu tư xây dựng năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 25-06-2019 trọn gói
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Gói thầu 41: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Gói thầu 40: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Gói thầu 39: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Gói thầu 38: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Gói thầu 37: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2019) Gói thầu 35: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2019) Gói thầu 36: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2019) Gói thầu 34: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Mua sắm thiết bị phục vụ công tác trạm 110 không người trực Mua sắm thiết bị trạm 110 kV đầu tư xây dựng năm 2019 chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) 14-06-2019 trọn gói
Trang bị máy tính để bàn cho đội QLVHLĐCT Mua sắm máy tính để bàn Sản xuất kinh doanh năm 2019 chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) 24-05-2019 trọn gói
Mua sắm vật tư cho các công trình xóa hộ câu phụ năm 2019 Mua ống cống các loại đầu tư xây dựng năm 2019 chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) 28-05-2019 trọn gói
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2019) Gói thầu 33: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 14-06-2019 Trọn gói.
Mua sắm đầu cáp ngầm phục vụ công tác QLVH các trạm 110kV Cung cấp Đầu cáp ngầm các loại Vốn SXKD năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 24-06-2019 Trọn gói
Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX Long Mỹ ĐTXD.BS1.2019-KT: Kiểm toán công trình Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 12-06-2019 Trọn gói
Cải tạo nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ và TX Long Mỹ ĐTXD.BS1.2019-XL: Thi công xây lắp công trình Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 12-06-2019 Trọn gói
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif