Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Mua sắm máy biến dòng (TI), máy biến điện áp (TU) loại cách điện dầu năm 2018 Cung cấp Máy biến dòng (TI), máy biến điện áp (TU) loại cách điện dầu 2018 Vốn SXKD 2018 Mua sắm trực tiếp 29-06-2018 Trọn gói
Xe tải nhẹ Xe tải nhẹ KHCB Tổng công ty Điện lực miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 21-06-2018 Trọn gói
Mua sắm dao cách ly 3 pha bổ sung năm 2018 Mua sắm dao cách ly 3 pha dự phòng năm 2018 Sản xuất kinh doanh năm 2018 chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng) 20-06-2018 trọn gói
Máy ép thủy lực 12 tấn Máy ép thủy lực 12 tấn KHCB Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước 22-06-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2018 Bảng nhựa hộp nhựa+hộp composite Sản xuất kinh doanh năm 2018 Chào hàng cạnh tranh 20-04-2018 trọn gói
Mua sắm thiết bị đo, thử nghiệm năm 2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Long Mua thiết bị đo, thử nghiệm năm 2018 Đầu tư xây dựng năm 2018 Chào hàng cạnh tranh 20-04-2018 trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Trụ, neo các loại (gói 6) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 29-06-2018 Trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 5) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 29-06-2018 Trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 4) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước 06-07-2018 Trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 3) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước 06-07-2018 Trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 29-06-2018 Trọn gói
Mua sắm vật tư phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2018, xóa hộ câu phụ và các công trình SCL năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Cáp điện các loại (gói 1) Vốn SXKD điện của Công ty Điện lực Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 29-06-2018 Trọn gói
Xây dựng đường dây hạ thế xóa hộ câu phụ khu vực huyện Mang Thít, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh năm 2018 Thi công xây dựng Đầu tư xây dựng năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2018 trọn gói
Mua sắm tài sản năm 2018 của Công ty Điện lực Trà Vinh Xe tải 1,9 tấn ĐTXD năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu điện tử) 25-06-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB khắc phục hệ thống đo đếm năm 2018 Cung cấp Cáp điện kế các loại Vốn SXKD 2018 Mua sắm trực tiếp 11-06-2018 Trọn gói
Mua sắm VTTB khắc phục hệ thống đo đếm năm 2018 Cung cấp Vật tư thiết bị Vốn SXKD 2018 Đấu thầu qua mạng 20-06-2018 Trọn gói
Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ văn phòng từ nguồn chi phí QLDA công trình ĐTXD năm 2018 (đợt 1) Cung cấp thiết bị từ nguồn chi phí QLDA công trình ĐTXD năm 2018 (đợt 1) ĐTXD năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước 29-06-2018 Trọn gói Mua thiết bị văn phòng
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. ĐTXD.2018-XL2: Thi công xây lắp công trình huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và Thị xã Ngã Bảy. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 07-06-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; ĐTXD.2018-XL1: Thi công xây lắp công trình huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ và Thành phố Vị Thanh. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 07-06-2018 Trọn gói
Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm và Thành phố Vĩnh Long năm 2018 (đợt 2) Thi công xây dựng Sửa chữa lớn năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 24-05-2018 trọn gói
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif