Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017.

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017.
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tây Ninh
Bên mời thầu: Công Ty Điện Lực Tây Ninh

Danh Sách Gói Thầu Của Dự Án

Ngày Gửi Gói Thầu Hình Thức Thời Điểm Đóng Thầu
01-09-2017 Xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Đông, huyện Tân Châu"; "Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" và "XDM các NR trung thế 1 pha đấu nối trụ 69/1T, 136/7/7, 152B/12, 165/6/28/6 tuyến 472SD; 257/65B/19, 306/69 tuyến 474SD; 67B/25, 224/12, 258/31B, 258/40/12, 258/15/25/8, 315/1 tuyến 478SD" Đấu thầu rộng rãi trong nước 21-09-2017
01-09-2017 Xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Lợi Thuận và các Nhánh rẽ trung áp đấu nối trụ 381, 370/63, 83B, 104/16, 370/56/10 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành"; "XDM và nâng cấp các NR trung áp đấu nối trụ 19B/28/11, 56B/8, 63/22B/5, 63/15B/8B, 63/15C, 63/29B/25B, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, 25/16A/25, 13/13 tuyến 477TN, 62/11 tuyến 472TN. XDM và nâng cấp các NR hạ áp trụ 19B/28, 63/22B, 63/15C, 63/29B/25B, 56B/8/5, 56B/8/21, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, 25/16A/25, 13/13 tuyến 477TN; 40/31 tuyến 478TN; 62/11 tuyến 472TN, Thành phố Tây Ninh" Đấu thầu rộng rãi trong nước 21-09-2017
01-09-2017 Xây lắp 4 công trình: "XDM các NRTT, NRHT huyện DMC"; "XDM các NRTT, NRHT huyện Trảng Bàng"; "XDM các NRTT huyện Gò Dầu" và "Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp tỉnh Tây Ninh năm 2017" Đấu thầu rộng rãi trong nước 21-09-2017
09-12-2016 Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Lợi Thuận và các Nhánh rẽ trung áp đấu nối trụ 381, 370/63, 83B, 104/16, 370/56/10 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành"; "XDM và nâng cấp các NR trung áp đấu nối trụ 19B/28/11, 56B/8, 63/22B/5, 63/15B/8B, 63/15C, 63/29B/25B, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, 25/16A/25, 13/13 tuyến 477TN, 62/11 tuyến 472TN. XDM và nâng cấp các NR hạ áp trụ 19B/28, 63/22B, 63/15C, 63/29B/25B, 56B/8/5, 56B/8/21, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, 25/16A/25, 13/13 tuyến 477TN; 40/31 tuyến 478TN; 62/11 tuyến 472TN, Thành phố Tây Ninh". Đấu thầu rộng rãi trong nước 06-01-2016
09-12-2016 Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 04 công trình: "Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp tỉnh Tây Ninh năm 2017"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Hòa Thành, Dương Minh Châu và Thành phố Tây Ninh" và "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Bến Cầu". Đấu thầu rộng rãi trong nước 06-01-2017
09-12-2016 Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Đông, huyện Tân Châu"; "Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" và "XDM các NR trung thế 1 pha đấu nối trụ 69/1T, 136/7/7, 152B/12, 165/6/28/6 tuyến 472SD; 257/65B/19, 306/69 tuyến 474SD; 67B/25, 224/12, 258/31B, 258/40/12, 258/15/25/8, 315/1 tuyến 478SD". Đấu thầu rộng rãi trong nước 06-01-2016
09-12-2016 Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "XDM các NRTT1 pha & 3 pha đấu nối trụ 82B, 92, 95, 114/8/5, 114/12, 114/18 tuyến 478TN; 234/104/97B, 234/133, 305/80, 431 tuyến 473TN và tại các trụ 154, 156/27 tuyến 473TĐ huyện DMC"; "XDM các NRTT đấu nối trụ 80/10, 123/12/33/17, 123/33 tuyến 471TB; 25C/32/2/13B, 41B tuyến 472TB; trụ 51/17/5, 67/64/3, 194/8 tuyến 473TB; 49, 63/14A/5 tuyến 474TB; 38/5, 42, 49, 34/25/12 tuyến 475TB và 101B tuyến 477TB, NRHT đấu nối trụ 34/25/9, 34/25/10, 38/5/18B/5 tuyến 475TB, 67/64/3/13 tuyến 473TB" và "NRTT 1 pha đấu nối trụ 161/9/7B, 161/15, 161/20 tuyến 477TB, 126/6B, 126/11/3, 126/18, 126/23, 104/4/2, 129/80 tuyến 472TĐ, 34 tuyến 474TĐ, 5B/1 tuyến 473TĐ. NRTT 3 pha đấu nối trụ 85/4, 82P, 91B tuyến 472TĐ, 39 tuyến 474TĐ huyện Gò Dầu" Đấu thầu rộng rãi trong nước 15-12-2016
Go Back
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif