Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 41: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 40: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 39: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 9:00 18-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 38: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 37: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2019) Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 15:00 17-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
đến 14:00 28-06-2019
Xem
Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Mua sắm vật tư cho các công trình kéo cáp quang năm 2019 từ Điện lực Bình Minh – Điện lực Bình Tân và cho hệ thống điều khiển xa Công ty điện lực Vĩnh Long – TBA 110kV Cổ Chiên Mua cáp quang và phụ kiện các loại đầu tư xây dựng năm 2019 Chào hàng cạnh tranh 25-06-2019 trọn gói
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Gói thầu 41: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lấp Vò (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Gói thầu 40: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Lai Vung (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Gói thầu 39: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Châu Thành (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 18-06-2019 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Gói thầu 38: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2019) Vốn ĐTXD năm 2019. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-06-2019 Trọn gói.
Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá trúng thầu Nhà thầu trúng thầu Quyết định phê duyệt Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Thi công xây dựng hệ thống NLMTAM tại văn phòng các đơn vị điện lực và trạm 110kV tỉnh Trà Vinh Đấu thầu rộng rãi trong nước 2.404.360.000 VNĐ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI SOLAR 1254/QĐ-PCTV ngày 10/6/2019 Trọn gói 150 ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công xây lắp hoàn tất công trình là 30 ngày)
Thi công xây lắp, công trình Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Trà Cú. Đấu thầu rộng rãi trong nước 804.000.000 VNĐ Công ty TNHH xây dựng Huỳnh Hậu. 1086/QĐ-PCTV ngày 24 tháng 5 năm 2019 Trọn gói 100 ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công xây lắp hoàn tất công trình là 80 ngày)
Gói thầu số 6 - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Đấu thầu rộng rãi trong nước 2.827.000.000 VNĐ Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long 1083/QĐ-PCTV, ngày 22/5/2019 Trọn gói 150 ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công xây lắp hoàn tất công trình là 80 ngày)
Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần Đấu thầu rộng rãi trong nước 3.170.675.000 VNĐ Công ty TNHH xây dựng điện An Thọ 1072/QĐ-PCTV, ngày 22/5/2019 Trọn gói 150 ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công xây lắp hoàn tất công trình là 80 ngày)
Mua sắm máy phát điện 160kVA Chào hàng cạnh tranh 1.049.000.000 VNĐ Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Sông An 0806/QĐ-PCVL ngày 26/4/2019 trọn gói Trong vòng 90 ngày, trong đó thời gian giao hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif